Author Archives: Study Book

Ngài có ở đó không?

chua giesu

Dillon Duke Therese.LÁ lược dịch từ lifeteen.com Trong một quyển sách tác giả tình cờ đọc được ở trường đại học về nghệ thuật giao tiếp, có một điều thú vị: sự khác nhau giữa nghe và lắng nghe. Hearing (Nghe) – được định nghĩa là sự rung động của song âm đưa đến màng […]