Category Archives: Luân lý tính dục và hôn nhân

Hôn nhân và tính dục trong Kinh thánh

kinh thánh luân lý tính dục

Tính dục con người là một điều tốt lành sâu xa và lớn lao được Thiên Chúa ban tặng cho con người, xét như một phần của công trình sáng tạo: “Lúc khởi đầu Thiên Chúa đã sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1, 27).

Tính dục con người: Bối cảnh, ý nghĩa và tính luân lý | Phần 2

luân lý tính dục công giáo

Xem phần 1 tại đây. Tính dục con người: Thực tại thế tục và mầu nhiệm thần linh Tính dục con người kết hợp tính hấp dẫn, việc kết đôi, sự duy trì một mối liên kết và việc truyền sinh. Cùng chung với nhau, chúng hình thành nền tảng của đời sống gia đình […]

Tính dục con người, bối cảnh, ý nghĩa, và tính luân lý

luân lý tính dục

Giới thiệu  Không ai lạ gì cho đến gần đây nhiều Kitô hữu vẫn nhìn xem thân xác và tính dục con người với sự ngờ vực. Nhưng tại sao lại như thế? Nhìn chung, khi Kitô giáo bắt đầu vượt ra khỏi biên giới của Do thái và ngày càng trở nên phổ quát […]