Category Archives: Thần học Luân lý

Phẩm giá con người, nền tảng luân lý cho xã hội

nhân phẩm con người

“Công Đồng Vatican II trong Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay(Gaudium et Spes) đã nói rằng: phẩm giá (nhân phẩm) con người gắn liền với mối quan hệ của con người với Thiên Chúa.[1] Vì tất cả mọi người “đều có một tâm linh và được dựng nên giống […]

Quan điểm của giáo hội Công giáo về sự sống con người

quan điểm giáo hội về sự sống

Linh mục Trần Mạnh Hùng, STD. “Toàn bộ sự sống đều là tặng phẩm của Thiên Chúa, hay cũng có thể nói là một ân huệ. Sự sống chính là một phần trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Điều này càng đúng hơn với sự sống con người, ở bất kỳ giai đoạn […]

Tính dục con người, bối cảnh, ý nghĩa, và tính luân lý

luân lý tính dục

Giới thiệu  Không ai lạ gì cho đến gần đây nhiều Kitô hữu vẫn nhìn xem thân xác và tính dục con người với sự ngờ vực. Nhưng tại sao lại như thế? Nhìn chung, khi Kitô giáo bắt đầu vượt ra khỏi biên giới của Do thái và ngày càng trở nên phổ quát […]

Vài nét sơ lược về thần học luân lý

than hoc luan ly

Thần Học Luân Lý là một phần trong khoa thần học. Thần học luân lý dùng đức tin Kitô Giáo và lý trí để tìm kiếm và vạch ra một phương hướng cho con người cần phải nêu theo để đạt tới mục tiêu tôi hậu của chính mình. Thần học tín lý, kết hợp […]

Khái quát về Thần học Luân lý

thần học luân lý

Sau nhiều năm xa vắng quê hương, một hôm trên đường trở về thăm gia đình, tôi hân hạnh tiếp đón một số bạn bè thân hữu và người thân yêu trong gia đình. Trong đám bạn bè thân quen của tôi, có người hỏi: “Nghe nói cha vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ thần […]