Category Archives: Tìm Hiểu Thánh Kinh

Chuyên mục này đăng tải các viết sưu tầm, dịch thuật, hoặc do các tác giả đó đây gửi về cho Mục vụ Giới trẻ Việt Nam nhằm mục đích chia sẻ kiến thức Thánh Kinh cho đông đảo bạn đọc có lòng yêu mến và muốn tìm hiểu.
Ban Biên Tập có nhiều cố gắng trong việc bình xét và lựa chọn nội dung sao cho hữu ích nhất với quý bạn đọc. Nhưng có thể còn nhiếu thiếu sót mong được lượng thứ.
Các bài viết thuộc bản quyền của tác giả mà MVGT có ghi chú đầy đủ thông tin nhất có thể.
Nếu quý bạn đọc có bài viết hay muốn chia sẻ cùng mọi người qua kênh thông tin này, vui lòng gửi mail về địa chỉ: mucvugioitrevn@gmail.com

Tìm hiểu trình thuật Đức Chúa Giêsu bị bắt

Đức Chúa Giêsu bị bắt

Dưới đây là bài chú giải Tin Mưng của cha Nguyễn Thế Thuấn, trích trong phần “Thương Khó và Phục Sinh Phần trước: Cơn hấp hối của Chúa Giêsu tại Jerusalem TRÌNH THUẬT CỦA MARCÔ. Sau cơn hấp hối, đến cảnh kế tiếp : Đức Yêsu bị bắt tại Ghetsêmani. Ở đây cũng thế, ta nên […]

Cơn hấp hối của Chúa Giêsu tại Jerusalem

Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane

Dưới đây là bài chú giải Tin Mưng của cha Nguyễn Thế Thuấn, trích trong phần “Thương Khó và Phục Sinh Marco cho ta thấy cái sườn của câu truyện : Họ đến một cái trại có tên là Ghetsemani (14:32). Họ đến, nghĩa là cả nhóm Đức Yêsu và các môn đệ, Marco không […]