lac giao kito so khai

Các lạc giáo thời Giáo hội sơ khai

Giáo hội thuở sơ khai phải tranh đấu với nhiều lạc thuyết về tín lý. Bảo vệ đức tin tinh tuyền và đúng đắn là một cuộc chiến đôi khi đẫm máu

thap gia kito giao chien thang rome

Đế quốc La Mã theo Kitô giáo

Sau một thời gian dài bắt đạo, Đế quốc La Mã đã tòng giáo theo sau sự kiện cua Constantius Đại Đế chiến thắng nhờ vinh quang thập giá