Category Archives: Đạo đức sinh học

Tranh luận về cái chết của bộ não và những hệ quả luân lý

cai chet cua bo nao

Linh mục Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng Một trong những vấn đề quan trọng và thiết yếu đối với ngành Đạo Đức Sinh Học hiện nay là định nghĩa về cái chết của con người và thế nào được coi là chết thực sự. Đâu là những tiêu chuẩn mà dựa vào đó, các chuyên […]

Khởi điểm sự sống của con người

khoi diem su song con nguoi

Lm. Trần Mạnh Hùng, STD. Người ta đã đưa ra nhiều lý thuyết khác nhau bàn về thời điểm khởi đầu sự sống con người. Các lý chứng được đề nghị để nhận biết về khởi điểm sự sống con người thuộc một trong các sự kiện sau: thời điểm trứng thụ tinh, thời điểm […]

(#3) Nguyên tắc song hiệu

thần học luân lý nhập môn

Tư tưởng sâu sắc trong nguyên tắc phân biệt hai hiệu quả trực tiếp và gián tiếp này là: luân lý tính của hành vi chịu tác động bởi ý định (intention) hay thái độ (attitude) của ý chí đối với sự dữ được thực hiện. Nhưng lắm khi các thuật ngữ “trực tiếp” và “gián tiếp” đi đến chỗ chỉ gắn với các hành động thể lý

(#2) Nguyên tắc cơ bản đầu tiên về đạo đức sinh học

thần học luân lý nhập môn

Sự sống là quà tặng và là quyền bính của Chúa. Con người không có quyền tước đoạt mạng sống, dù của bản thân. Và mạng sống là sự tín thác Chúa gửi cho ta. Vậy nên, theo Công giáo, mọi hành vi chống lại sự sống đều không thể chấp nhận, như an tử.