UBMV Giới trẻ và Thiếu nhi

[ux_slider] [ux_image id=”669″] [ux_image id=”670″] [/ux_slider] [gap] [title style=”center” text=”về mục vụ giới trẻ” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 65, 199)”]

I. Lược sử hình thành

Năm 1985 Liên Hiệp Quốc tuyên bố là Năm Quốc Tế Giới Trẻ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết một lá thư cho “Giới trẻ toàn Thế giới” và đặt ra một nền móng rõ ràng hơn cho Mục vụ Giới trẻ Công giáo.
 
   Qua những chủ đề của các Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Giáo Hoàng đã hướng dẫn mục vụ cho giới trẻ ngày càng phát triển, nhiều gợi ý tách một bộ phận mục vụ riêng để đảm trách về giới trẻ. 
 
    Ở Roma, Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân (the Pontifical Council of the Laity) đã lập ra một bộ phận giới trẻ (Youth Sector).
 
    Ở Châu Á, Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Châu Á (gọi tắt FABC) cũng đã thành lập một bộ phận phụ trách giới trẻ từ văn phòng giáo dân (Office of the Laity – OL), và bày tỏ nhiều quan tâm đến các bạn trẻ. Văn phòng Giới trẻ (Youth Desk) ra đời.
 
    Ở Việt Nam, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Sài Gòn, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào ngày 30/05/1993.
 
    Qua công việc đào tạo, Ủy ban giúp người trẻ nhận thức vai trò tông đồ của mình, giúp họ định hướng cho tương lai, cũng như tích luỹ những kỷ năng sống cho việc hội nhập vào thế giới toàn cầu hoá, đồng thời giúp họ khao khát sống và giữ những giá trị Kitô giáo. 
 
    Trong phiên họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Huế tháng 10/2007, Hội nghị đã đồng ý chọn Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam. Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam ra đời với mối bận tâm làm thế nào giúp đào tạo người trẻ sống đức tin trong hoàn cảnh hiện nay. Qua nhiều lần gặp gỡ quý đặc trách giới trẻ của 26 giáo phận, Đức Cha chủ tịch đã hình thành cơ cấu tổ chức của UBMVGTVN với nội quy sinh hoạt được HĐGMVN phê chuẩn ngày 17/05/2011.
 
    Sau hội thảo Bạn Trẻ và Đức Tin tổ chức tại Tòa Giám mục Hải Phòng ngày 20-22/07/2010, một chương trình được đề nghị: Đào tạo niềm tin cho người trẻ bằng cách trình bày Tin mừng và giáo huấn của Giáo hội qua các giá trị sống và kỹ năng sống, trong từng môi trường cụ thể.
 
    Môi trường giáo xứ: cần củng cố tổ chức Mục Vụ Giới Trẻ Giáo xứ. Nhiệm vụ chính yếu của Ủy ban là chăm lo cho giới bằng cách quy tụ các bạn trẻ trong những mô hình mới như câu lạc bộ, cộng đoàn kitô căn bản vv… Mục Vụ Giới Trẻ sẽ liên kết với các đoàn thể trẻ trong giáo xứ và các ban mục vụ khác để tổ chức sinh họat cho giới trẻ giáo xứ như thánh lễ, nói chuyện chuyên đề, học hỏi giáo lý, giao lưu, văn nghệ, thể thao, kịch nghệ, phim ảnh, công tác xã hội, sứ vụ vv…
 
    Môi trường học đường và xí nghiệp: cả hai môi trường này vừa ảnh hưởng trên người trẻ vừa chịu ảnh hưởng của họ. Giới trẻ cần được huấn luyện và được đồng hành để có khả năng thánh hóa môi trường sống, sống và làm chứng cho Tin Mừng.

2. Hoạt động

Uỷ Ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hoạt động chiếu theo điều 24 của nội quy sinh hoạt Giới trẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
 
    Văn phòng của uỷ ban được thành lập với nhiệm vụ là thiết lập mối liên lạc giữa các linh mục đặc trách và các bạn trẻ từ các giáo phận, đồng thời cung cấp những thông tin liên quan đến những hoạt động giới trẻ thông qua “Bản Tin Mục Vụ Giới Trẻ”, được phát hành hàng tháng. Bản tin được gửi đi bằng email đến quý cha đặc trách giới trẻ, đến các anh chị trong ban điều hành, văn phòng Mục Vụ Giới Trẻ hoặc văn phòng Tòa Giám Mục các giáo phận.

3. Nhân sự

– Đức Cha chủ tịch: Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh  
– Thư ký điều hành: Lm Gioan Lê Quang Việt
– Quý cha đặc trách mục vụ giới trẻ các giáo phận

4. Địa Chỉ Liên Lạc

– Văn phòng Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ-Thiếu Nhi. Tầng 4, phòng số 408. 
72/12 đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp . HCM,
– Email văn phòng: cayouth.vn@gmail.com
– Điện thoại:  08.3820.9331