Tag Archives: Suy tư

Thiên Chúa ở cùng chúng ta

chúa giêsu và trẻ em

Buổi tối trước ngày thành phố thực hiện chỉ thị 16 lần đầu tiên, điện thoại tôi reo liên tục. Tiếp theo đó là tin nhắn: “Sơ ơi đến tắm cho con! Mai thành phố không cho đi lại, làm sao sơ vào thăm con được nữa!” Giọng chị nghe như muốn khóc, nài nỉ […]