Tag Archives: sách hay nên đọc

Cảm nhận sách: Sự sống và quyền bất khả xâm phạm – Nền tảng luân lý cho xã hội

bia sach

Sự sống con người quả thật hết sức kỳ diệu và cao quí. Từ xưa đến nay, nhân loại đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực và sức lực để suy tư về sự sống của con người trong hầu hết mọi lĩnh vực như: Thần học, triết học, khoa học, xã hội […]