Tag Archives: Lịch Sử Hội Thánh

Những nét chính về Giáo hội sơ khai thời các Tông đồ

Từ ngữ Giáo Hội hay Hội Thánh, tiếng Latinh là Ecclesia (do động từ Hy Lạp Ek-kalein: gọi ra, triệu tập) có nghĩa là một cuộc triệu tập. Do đó, từ ngữ Giáo Hội chỉ cộng đoàn những người được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp nơi trên thế giới. Những người […]

Sơ lược xã hội đế quốc Rome, bối cảnh của Giáo hội sơ khai

lịch sử đế quốc la mã

Tin Mừng thánh Luca cho biết: Đức Giêsu sinh ra vào lúc Hoàng đế Augustino ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri (Lc 2,1-2). Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng […]