Tag Archives: Hồng Y Phanxicô X. N.V. Thuận

Suy niệm về Gia Phả Ðức Giêsu Kitô

Ðứng trước Mầu Nhiệm Thiên Chúa Tôi, Phanxicô, đầy tớ Ðức Giêsu Kitô, kẻ bé mọn nhất trong những người kế nhiệm các Tông Ðồ, trước mặt anh em tôi không nghĩ mình hiểu biết gì nhiều ngoại trừ Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đanh. Vâng lời Ðức Thánh Cha, và với phép lành của […]