Simon, Con Bảo Thầy Là Ai?

Chúa Giêsu Cứu Thế, niềm Hy Vọng độc nhất Ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi được mời đến Phủ Tổng Thống, “Dinh Ðộc Lập”, vào lúc 14 … Đọc tiếp