Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam – Lm. Nguyễn Hồng

    • File epub và pdf
    • Trọn bộ 2 tập
    • Chi tiết lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, từ những bước chân đầu tiên của các thừa sai phương Tây cho đến sự hình thành các giáo đoàn
    • Tác giả: Linh mục Nguyễn Hồng
    TẢI VỀ