chua jesus chon mon de

Thầy đã chọn anh em

Chúa Giêsu đã – đang – và vẫn hằng kêu gọi chúng ta ở lại với Ngài… mãi mãi