Monthly Archives: Tháng Tư 2022

Hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng xót thương nơi Giám mục Myriel

duc cha myriel

Những nhà văn lỗi lạc thì họ lỗi lạc một phần là vì sáng tạo ra những nhân vật có tính biểu tượng cao. Những nhân vật có tính biểu tượng cao là khi đọc về họ bạn thấu hiểu được điều mà họ biểu tượng. Giám mục Myriel trong tác phẩm Những Người Khốn […]

Tìm hiểu trình thuật Đức Chúa Giêsu bị bắt

Đức Chúa Giêsu bị bắt

Dưới đây là bài chú giải Tin Mưng của cha Nguyễn Thế Thuấn, trích trong phần “Thương Khó và Phục Sinh Phần trước: Cơn hấp hối của Chúa Giêsu tại Jerusalem TRÌNH THUẬT CỦA MARCÔ. Sau cơn hấp hối, đến cảnh kế tiếp : Đức Yêsu bị bắt tại Ghetsêmani. Ở đây cũng thế, ta nên […]

Cơn hấp hối của Chúa Giêsu tại Jerusalem

Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane

Dưới đây là bài chú giải Tin Mưng của cha Nguyễn Thế Thuấn, trích trong phần “Thương Khó và Phục Sinh Marco cho ta thấy cái sườn của câu truyện : Họ đến một cái trại có tên là Ghetsemani (14:32). Họ đến, nghĩa là cả nhóm Đức Yêsu và các môn đệ, Marco không […]