Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

Những nét chính về Giáo hội sơ khai thời các Tông đồ

Từ ngữ Giáo Hội hay Hội Thánh, tiếng Latinh là Ecclesia (do động từ Hy Lạp Ek-kalein: gọi ra, triệu tập) có nghĩa là một cuộc triệu tập. Do đó, từ ngữ Giáo Hội chỉ cộng đoàn những người được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp nơi trên thế giới. Những người […]

Sơ lược xã hội đế quốc Rome, bối cảnh của Giáo hội sơ khai

lịch sử đế quốc la mã

Tin Mừng thánh Luca cho biết: Đức Giêsu sinh ra vào lúc Hoàng đế Augustino ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri (Lc 2,1-2). Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng […]

Cảm nhận sách: Sự sống và quyền bất khả xâm phạm – Nền tảng luân lý cho xã hội

bia sach

Sự sống con người quả thật hết sức kỳ diệu và cao quí. Từ xưa đến nay, nhân loại đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực và sức lực để suy tư về sự sống của con người trong hầu hết mọi lĩnh vực như: Thần học, triết học, khoa học, xã hội […]

Quan điểm của giáo hội Công giáo về sự sống con người

quan điểm giáo hội về sự sống

Linh mục Trần Mạnh Hùng, STD. “Toàn bộ sự sống đều là tặng phẩm của Thiên Chúa, hay cũng có thể nói là một ân huệ. Sự sống chính là một phần trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Điều này càng đúng hơn với sự sống con người, ở bất kỳ giai đoạn […]