Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Tính dục con người: Bối cảnh, ý nghĩa và tính luân lý | Phần 2

luân lý tính dục công giáo

Xem phần 1 tại đây. Tính dục con người: Thực tại thế tục và mầu nhiệm thần linh Tính dục con người kết hợp tính hấp dẫn, việc kết đôi, sự duy trì một mối liên kết và việc truyền sinh. Cùng chung với nhau, chúng hình thành nền tảng của đời sống gia đình […]

Tính dục con người, bối cảnh, ý nghĩa, và tính luân lý

luân lý tính dục

Giới thiệu  Không ai lạ gì cho đến gần đây nhiều Kitô hữu vẫn nhìn xem thân xác và tính dục con người với sự ngờ vực. Nhưng tại sao lại như thế? Nhìn chung, khi Kitô giáo bắt đầu vượt ra khỏi biên giới của Do thái và ngày càng trở nên phổ quát […]

Đức Giêsu Kitô – Đường Tha Thứ Tội Lỗi

Con người kiêu căng, bất tín, tội lỗi, còn Thiên Chúa nhân từ, trung tín, tha thứ là một trong những chủ đề xuyên suốt nội dung mặc khải Ki-tô Giáo. Với hành trình dương thế, Đức Giê-su tham dự trọn vẹn vào môi trường tội lỗi của con người. Hành trình trần thế của Người là hành trình diễn tả tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.