Ba Lan | Tuần Gặp Gỡ Giới Trẻ Châu Âu Taizé Lần Thứ 42

Tổng hợp từ Đài Chân lý Á Châu

Từ ngày 28/12/2019 đến 01/01/2020 vừa qua, hơn 15 ngàn bạn trẻ từ các nước Châu Âu, đã đến tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42, do Tu viện đại kết Taizé tổ chức tại thành phố Wroclaw (Ba Lan). Chủ đề của đại hội năm nay là: “Luôn luôn là hành trình, không bao giờ bị mất gốc rễ”.

Như mọi năm, ĐTC Phanxicô thường gửi sứ điệp cho Đại hội. Lời mời gọi của Ngài được trình bày trong sứ điệp của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Nhân danh Đức Thánh Cha, Ngài mời gọi giới trẻ Châu Âu đào sâu đức tin để có thể gặp gỡ tha nhân và đáp ứng những thách đố mới trong xã hội, đặc biệt là những nguy cơ đe dọa căn nhà chung của nhân loại.

Đức Hồng y Parolin viết thêm rằng: “Những cội rễ không phải là những chiếc neo xiềng xích chúng ta vào những thời đại khác và ngăn cản chúng ta hội nhập vào thế giới hiện nay […] Trái lại chúng là một điểm móc nối giúp chúng ta phát huy và đáp lại những thách đố mới” (Christus vivit, n. 200).

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Taizé Châu Âu lần thứ 43 sẽ tiến hành vào cuối năm 2020 tại thành phố Torino, tây bắc Italia.

Bạn có suy nghĩ gì về bài viết trên?